Slovenski klub za pritlikave pasme

Ugodnosti

dot OBVESTILA

Razno

dot Nov vzrejni pravilnik za pasme IX. FCI skupine, razen za tibetanske pasme (28. 3. 2018)

dot Kinološka zveza Slovenije je skladno z novo uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki velja od 25. 5. 2018 in posledično Zakonu o varstvu osebnih podatkov, na njihovi spletni strani objavila prenovljene obrazce.
Vse stranke naprošajo, da naj bodo pozorni in vse vloge oddajajo na novih obrazcih, saj bodo le tako lahko nemoteno sodelovali.
http://www.kinoloska.si/gdpr-novi-obrazci/

dot Kinološka zveza Slovenije je uvedla nova vzrejna pravila, ki stopijo v veljavo s 1. 9. 2017. Člane vljudno naprošamo, da si navodila preberejo na:
http://www.kinoloska.si/wp-content/uploads/2017/08/Pojasnila-glede-uvedbe-novih-vzrejnih-pravil.pdf

dot Cenik KZS

dot S 1. 6. 2015 se ukinja elektronski naslov info@skpp.si. Vse materiale prejemamo izključno na toyclubshow@gmail.com.

dot Siringomielija - kaj je to in kako pomagati, avtor Polona Mihorko (.pdf)

dot Na spletni strani Slovenskega kluba za pritlikave pasme objavljamo legla vzrediteljev, ki so naši člani in imajo legla registrirana pri Kinološki zvezi Slovenije in plemenjake/plemenke naših članov, ki so opravili vzrejni pregled pri vzrejni komisiji SKPP.
Podatki za objavo ...

Obvestilo za lastnike kavalirjev

Delni zbor sodnikov za pasme 9. FCI skupine razen za tibetanske pasme in kodre z dne 13.2.2015, je sprejel naslednji sklep:

• Pregled srca (osluškovanje in klinični pregled) pri pooblaščenem veterinarju je obvezen za vse kavalirje. Psi, pri katerih bo na preventivnem pregledu ugotovljen šum na srcu, bodo napoteni na dodatni kardiološki pregled z ultrazvokom. Psi z znatno obremenjenostjo bodo iz vzreje izločeni.

Vzrejni pregledi

REDNI VZREJNI PREGLED Z OCENO ZUNANJOSTI

Slovenski klub za pritlikave pasme prireja vzrejni pregled z oceno zunanjosti dvakrat na leto, spomladi in jeseni. Na spletni strani se objavita datuma in lokaciji pregledov.

Prijava na vzrejni pregled naj vsebuje:
• čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami izpolnjen vzrejni list (najdete ga na http://www.kinoloska.si/obrazci),
• kopijo rodovnika z obeh strani (na rodovniku mora biti vpisan lastnik psa). Uvoženi psi morajo biti vpisani v slovensko rodovno knjigo in imeti SLR številko ter biti označeni - čipirani v državi, kjer so se skotili,
• kopiji dveh ocen z razstav v Sloveniji (v kolikor jih imate).  Oceno zunanjosti lahko pridobite neposredno pred vzrejnim pregledom,
• fotokopijo članske izkaznice z nalepko za tekoče leto (Nečlani plačajo dvojno pristojbino, lahko pa se v klub včlanite tudi na sami prireditvi.).

Zdravstveni pregledi:
• za vse pasme je pred pridobitvijo vzrejnega dovoljenja obvezen pregled oči in pogačic pri pooblaščenih veterinarjih dr. Zlati Čop ali dr. Tadeju Zemljiču. Pregled oči je veljaven dve leti. Pregled pogačic ni obvezen le za velike kodre.
• za kavalirje je obvezen pregled srca (osluškovanje in klinični pregled) pri pooblaščenem veterinarju (dr. Aleksandra Domanjko Petrič, dr. Igor Firm in Klinika Trstenjak Zajc). Psi, pri katerih bo na preventivnem pregledu ugotovljen šum na srcu, bodo napoteni na dodatni kardiološki pregled z ultrazvokom. Pregled srca je veljaven dve leti.
• za kavalirje je priporočen pregled za siringomielijo.
• za velike kodre je obvezno slikanje kolkov po 12 mesecu starosti (Klinika Trstenjak Zajc, Klinika za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete).

Priznani so tudi zdravstveni izvidi iz drugih držav EU, v katerih so ti pregledi obvezni in jih opravijo tisti veterinarji, ki jih priznava matični klub v tisti državi.

Zdravstvene izvide priložite prijavi na vzrejni pregled, če jih že imate. Predvidoma bosta na vzrejnem pregledu prisotna pooblaščena veterinarja in bo mogoče zahtevane preglede (razen za kolke in srce) opraviti neposredno pred vzrejnim pregledom. Informacija bo objavljena na www.skpp.si.

Prijave pošljite na naslov Tanja Kostanjevec, Trg revolucije 9, 1420 Trbovlje, najkasneje 10 dni pred vzrejnim pregledom. Sprejemale se bodo samo popolne prijave, poslane po pošti!

Psi, ki so v delnem ali polnem lastništvu slovenskih državljanov, morajo biti pred pristopom k vzrejnemu pregledu vpisani v Slovensko rodovno knjigo.

Pes mora biti čipiran in redno cepljen proti steklini v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. S seboj prinesite tudi knjižico o cepljenjih (modra knjižica) in originalni rodovnik!

Na vzrejnem pregledu bo prisoten tudi veterinar pri katerem boste lahko s svojimi psi opravljali veterinarska pregleda oči in pogačic, ki sta pogoj za pridobitev vzrejnega dovoljenja. V kolikor imate ta pregleda že opravljena vas prosim, da fotokopiji izvidov pošljete skupaj s prijavo na vzrejni pregled. Upoštevajo se izvidi pridobljeni pri dr. Zlati Čop ali dr. Tadeju Zemljiču.

Če pes na dan vzrejnega pregleda nima vseh zahtevanih dokumentov, bo vzrejna komisija izdala vzrejno dovoljenje, ko bo lastnik dostavil vse potrebne dokumente.

Za dodatne informacije lahko pokličete na 031 267 989, za informacije glede zdravstvenih pregledov pa 041 955 515.

PODALJŠANJE VZREJNEGA DOVOLJENJA

Po sklepu delnega zbora sodnikov z dne 13.2.2015 je potrebno pri podaljšanju vzrejnega dovoljenja priložiti tudi ponovni (nov) izvid pregleda oči pri vseh pasmah in pa izvid pregleda srca pri pasmi kavalir.  Spremembe in dopolnitve vzrejnega pravilnika, ki so bile sprejete na delnem zboru sodnikov, dne 21. 12. 2016, so v tekstu poudarjene. Vzrejnemu pravilniku sta v prilogi 1 dodana tudi shema zdravstvenih pregledov in vzrejni protokol! Člane, vzreditelje in lastnike plemenjakov naprošamo, da si vzrejni pravilnik preberejo.

...vzrejni_pravilnik_SKPP.htm

Sklep:
- Pregled oči je obvezen za vse pasme (izjeme najdete na: ...vzrejni_pravilnik_SKPP.html) in je veljaven dve leti. Pse se pregleda pred pridobitvijo vzrejnega dovoljenja ter pred vsako podaljšavo (genski testi seveda nimajo omejene veljavnosti).
- Pregled srca (osluškovanje in klinični pregled) pri pooblaščenem veterinarju je obvezen za vse kavalirje. Pse se pregleda pred pridobitvijo vzrejnega dovoljenja ter pred vsako podaljšavo.

Vzrejno dovoljenje velja dve leti. Po preteku dveh let ga je potrebno podaljšati. Vzrejno knjižico, fotokopiji novega izvida pregleda oči in izvida pregleda srca pri pooblaščenih veterinarjih (pooblaščeni veterinarji so objavljeni pri razpisu za vzrejni pregled) pošljite na naslov Nina Dora Kropivnik, Lobček 12, 1290 Grosuplje, zraven pa priložite potrdilo o plačilu 20,40€ (namen plačila: podaljšava VD) ter kopijo članske izkaznice z veljavno nalepko KZS. Podaljšavo plačate na naš transakcijski račun:

Nova Kreditna banka Maribor, podružnica Maribor: 04173-0000805488

IZREDNI VZREJNI PREGLED

V primeru, ko iz utemeljenega vzroka pristop k rednemu vzrejnemu pregled ni mogoč, lahko opravljate izredni vzrejni pregled. Predhodno morate na vzrejno komisijo SKPP po elektronski pošti poslati vlogo z obrazložitvijo, kopijo rodovnika (z obeh strani) in zahtevanih veterinarskih pregledov ter kopiji 2 ocenskih listov z razstav, če jih imate. Stroške izrednega vzrejnega pregleda po veljavnem ceniku KZS (izredna telesna ocena, izredni telesni pregled, nadomestilo za stroške sodnikov, potni stroški) nosi lastnik sam.

Opozorilo!

Kot predsednica vzrejne komisije pri SKPP bi rada opozorila vse vzreditelje, da NE PARIJO svojih psov v nasprotju z veljavno slovensko zakonodajo.

Na podlagi ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI (URADNI LIST RS,št.43/07) je minister za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano izdal PRAVILNIK O ZAŠČITI HIŠNIH ŽIVALI (URADNI LIST RS 51/09), kjer v 11. členu govori o parjenju psic in mačk. Citiram:

(1)Psice in mačke je dovoljeno pariti tako, da obdobje med dvema zaporednima kotitvama pri isti samici ni krajše od 290 dni, v nasprotnem primeru se šteje, da gre za preobremenjevanje živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali. Krajše obdobje med kotitvami je dovoljeno le, če so imele samice le enega ali dva mladiča.
(2)Psice in mačke, ki so bile parjene pa se niso obrejile, so zavrgle ali so kotile vse mrtve mladiče, se lahko parijo v naslednjem ciklusu.
(3)Za preobremenjevanje živali se šteje tudi, če psica ali mačka koti pred 14. mesecem starosti.

Maja Korošec
Predsednica vzrejne komisije SKPP

Vzrejni pravilnik

dot VZREJNI PRAVILNIK ZA PASME IX. FCI SKUPINE, razen za tibetanske pasme

Vzrejni referenti

DARKO KOROŠEC KOČNO PRI POLSKAVI 11 D, 2314 ZG.POLSKAVA 02 845 23 40, 041 877 890
MAJA KOROŠEC KOČNO PRI POLSKAVI 11 D, 2314 ZG.POLSKAVA 02 845 23 40, 041 955 515
VINKO BAUMAN VEŠENIK 56, 3210 SLOV. KONJICE

03 575 55 86,  040 668 682

GREGOR NAMESTNIK SMOLNIK 33, 1355 POLHOV GRADEC 041 682 250
MELITA GROŠELJ OPEKARNIŠKA 17, 1235 RADOMLJE 041 751 779
SABINA HERIC POČEHOVA 82, 2211 PESNICA PRI MARIBORU 02 653 24 61,  041 620 609
URŠKA KRIVEC ŠENTURŠKA GORA 12, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 041 724 881
ANTON LAVRENČIČ GORIŠKA CESTA 10, 5271 VIPAVA 041 671 170
MLADEN ŠTRKALJ BENČIČEVA 6, 6000 KOPER 05 628 35 37,  041 640 892
ANITA VOJTIC PREČNA UL. 33, 2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH 051 614 818
NINA DORA KROPIVNIK LOBČEK 12, 1290 GROSUPLJE 041 486 363

Opravljeni vzrejni pregledi

dot September 2017
dot April 2017
dot September 2016
dot April 2016
dot September 2015
dot April 2015
dot Oktober 2014
dot April 2014
dot September 2013
dot April 2013
dot April 2012
dot September 2011
dot April 2011
dot September 2010
dot April 2010


Obvestilo o plačilu članarin

Člane, ki so že plačali članarino za letošnje leto in še niso prejeli znamkice za člansko izkaznico, prosimo, da pokličejo Marijo Ferlež na 02 3323 924 ali 040 856 411.

Po sklepu redne letne skupščine SKPP z dne 20. 3. 2013 se članarina za leto 2015 zviša z dosedanjih 17€ na 20€.


Ponudba za vzreditelje

dot Spletna trgovina Planet psov


Splošna obvestila

dot Na skupščini dne 19. 05. 2010, je bil sprejet ETIČNI KODEKS kluba.
dot Statut SKPP (.pdf)
dot Disciplinski pravilnik SKPP (.pdf)


Družabne prireditve v okviru kluba

dot Vabilo na 4. piknik s cotoni, nedelja, 15. 5. 2011 (.doc)
dot 3. piknik coton de tulear, 05. junij 2010
dot Piknik ljubiteljev čivav, 05. maj 2010
dot Prvi klubski sprehod v Mariboru, 03. oktober 2009


Zanimivosti

dot Šolanje kodra
dot Dasha Vesely Skritek - terapevtski pes-pripravnik društva Tačke pomagačke


Arhiv obvestil

na vrh strani

FCIKinološka zveza Slovenije