Slovenski klub za pritlikave pasme

Ugodnosti

dot OBVESTILA

nazajRedna letna skupščina 2012

Slovenski klub za pritlikave pasme
Frankolovska 22
2000 Maribor

VABILO

Slovenski klub za pritlikave pasme vabi vse svoje člane na redno letno skupščino, ki bo 8.4.2012 na vadbišču KD Tabor, Lackova 43, Maribor s pričetkom ob 16. uri.

Dnevni red skupščine:

  1. Pozdrav predsednice.
  2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev, verifikacijske in volilno-kandidacijske komisije.
  3. Poročilo predsednice kluba o delu kluba v letu 2011 in načrt dela za leto 2012.
  4. Finančno poročilo in potrditev zaključnega računa.
  5. Poročilo nadzornega odbora.
  6. Poročilo disciplinske komisije.
  7. Razprava po poročilih.
  8. Volitve novih organov kluba in potrditev novega naslova kluba ter sprememba statuta.
  9. Razno.

Lep pozdrav,
Marija Ferlež,
Predsednica SKPP

dot Vabilo (.pdf)

nazaj
na vrh strani

FCIKinološka zveza Slovenije