Slovenski klub za pritlikave pasme

Ugodnosti

dot OBVESTILA

nazajRedna letna skupščina 2018

Slovenski klub za pritlikave pasme
Frankolovska 22
2000 Maribor

VABILO

Slovenski klub za pritlikave pasme vabi vse svoje člane na redno letno skupščino, ki bo 8.4.2018 v restavraciji Kitajski zmaj, Ižanska cesta 282, Ljubljana s pričetkom ob 15. uri.

Dnevni red skupščine:
1. Pozdrav v.d. predsednika
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev, verifikacijske in volilne komisije.
3. Poročilo predsednika kluba o delu kluba v letu 2017 in načrt dela za leto 2018.
4. Finančno poročilo
5. Poročilo nadzornega odbora.
6. Poročilo disciplinske komisije.
7. Razprava po poročilih.
8. Volitve novih organov kluba
9. Razno.

Lep pozdrav,
Željko Gajić,
v.d. predsednika SKPP

dot Vabilo (.pdf)

nazaj
na vrh strani

FCIKinološka zveza Slovenije