Evropska specialna razstava za pasme IX. FCI skupine (brez tibetanskih pasem) / European specialty for breeds od the IX. FCI group (without tibetan breeds)


Evropska specialna razstava za pasme IX. FCI skupine (brez tibetanskih pasem) bo 9. oktobra 2020 v Celju / European specialty for breeds of the IX. FCI group (without tibetan breeds) will be held in Celje, 9th of October 2020.