Evropska specialna razstava za pasme IX. FCI skupine (brez tibetanskih pasem) / European specialty for breeds od the IX. FCI group (without tibetan breeds)


Prijave za EDS 2020 ter Evropsko specialno razstavo za pasme IX. FCI skupine (brez tibetanskih pasem) v Celju so ODPRTE / Entries for EDS 2020 and European specialty show for the breeds of the IX. FCI group (without tibetan breeds) are OPEN.


Evropska specialna razstava za pasme IX. FCI skupine (brez tibetanskih pasem) bo 9. oktobra 2020 v Celju / European specialty for breeds of the IX. FCI group (without tibetan breeds) will be held in Celje, 9th of October 2020.