Pravilniki in Obrazci


Vlogi za šampionat Slovenije priložite fotokopijo rodovnika ter fotokopije ocenjevalnih listov in CAC/PRM kartic ter pošljete na Kinološko zvezo Slovenije (KZS).


ŠAMPION SLOVENIJE V LEPOTI – CH SLO (novi pogoji v veljavi od 15. 10. 2019)
• Tri (3) kandidature CAC SLO
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

Izpolnjevanje pogojev je zbirno in je torej potrebno hkratno izpolnjevanje pogojev po različnih kriterijih. Kandidatur CACIB in Rezervni CACIB se pri izpolnjevanju pogojev za podelitev naslova Prvak Slovenije ne upošteva.
Upoštevajo se vse kandidature CAC, pridobljene na vseh prireditvah pod okriljem KZS (na mednarodnih, državnih prireditvah in specialkah s podelitvijo CAC)


MLADINSKI ŠAMPION SLOVENIJE V LEPOTI – CH J SLO
• Tri (3) kandidature prvak razreda mladih (PRM SLO)
• vsaka kandidatura mora biti dosežena pri različnih sodnikih


VETERANSKI ŠAMPION SLOVENIJE V LEPOTI – CH V SLO
• Tri (3) ocene odlično 1 v razredu veteranov na državnih ali mednarodnih razstavah v Sloveniji
• vse tri ocene morajo biti dosežene pri različnih sodniki


VELEŠAMPION SLOVENIJE V LEPOTI – Grand CH SLO
Lahko postane pes ki ima že osvojen naziv Ch SLO in ki je osvojil:
• 4 kandidature CAC SLO v razredu prvakov
• Vsaj 3 kandidature morajo biti osvojene na mednarodni razstavi
• Vsaj 1 kandidatura CAC SLO mora biti osvojena skupaj z BOB na mednarodni razstavi
• Vsaj tri kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih
Uveljavljajo se kandidature CAC, osvojene po potrditvi CH SLO ali Razstavni CH SLO


Na vzrejnem listu izpolnite podatke o vašem psu/psici ter vaše osebne podatke. Izpolnjenemu obrazcu priložite fotokopijo rodovnika z obeh strani, članske izkaznice društva/kluba, ki je član KZS ter fotokopije morebitne zdravstvene dokumentacije, ki je potrebna za pristop na vzrejni pregled. Izpolnjen obrazec skupaj s prilogami pošljete na naslov kluba (SKPP, Cigonca 19, 2310 Slovenska Bistrica) najmanj 10 dni pred vzrejnim pregledom.

Obrazec je veljaven kot potrditev opravljenega vzrejnega pregleda, ko je podpisan s strani sodnika in predsednika vzrejne komisije.


Prijavo paritve je potrebno izpolniti v 4-ih izvodih. En izvod ostane lastniku psice, drugega prejme lastnik plemenjaka, dva izvoda pa je potrebno dostaviti na naslov Kinološke zveze Slovenije, Zapoge 3D, 1217 Vodice, najkasneje v 20-ih dneh po izvedeni paritvi.
Prijavi paritve je vzreditelj dolžan priložiti vso zdravstveno dokumentacijo in dokazila o opravljenih tekmah/preizkušnjah/šampionatih obeh staršev legla, da jih rodovna knjiga lahko vnese v rodovnike mladičev.


Navodila za izpolnjevanje obrazca:

  1. Vzreditelj najkasneje do dvajsetega (20) dne po kotitvi sam izpolni in posreduje na KZS po pošti! 3 izvode lastnoročno podpisanega obrazca (tam, kjer je navedeno, da se podpiše vzreditelj) “Obvestilo o leglu” s “Seznamom mladičev” (v katerem izpolni polje IME MLADIČA in SPOL ter BARVO, če je razvidna) skupaj z vso vzrejno dokumentacijo plemenke in plemenjaka, ki ni bila posredovana ob prijavi paritve. Na obrazcu mora OBVEZNO navesti izbranega vzrejnega referenta. V kolikor imate več kot 5 mladičev je potrebno izpolniti več listov “Seznam mladičev”.
  2. Izbrani vzrejni referent bo s strani KZS prejel obrazec z vpisanimi rodovnimi številkami mladičev in ogled legla opravil po 42. dnevu starosti mladičev in najkasneje do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev, vsekakor pa pred čipiranjem mladičev.
  3. Vzreditelj obrazec, ki ga je prinesel referent vzame s seboj na veterino, veterinar ob mikročipiranju mladičev ob imenu vsakega mladiča prilepi nalepko s številko mikročipa in se zraven podpiše, na dnu vsake strani “Seznam legla” pa se podpiše in doda svoj žig. Po čipiranju mladičev (do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev) vzreditelj najkasneje do 10. tedna starosti mladičev posreduje ORIGINALNE DOKUMENTE “Obvestilo o leglu s seznamom mladičev” z mikročipirnimi nalepkami na KZS skupaj z dokazili o morebitnih delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih, če niso bili poslani ob prijavi paritve. V kolikor mladičev nimate prodanih pustite lastništvo prazno in ga sporočite naknadno. Sam vpis lastništva se ne smatra za zamudo pri oddaji obrazca.

Prosimo, da za registracijo psarne izpolnite spodnji obrazec, mu priložite fotokopijo članske izkaznice društva ali kluba, ki je član KZS ter oboje pošljete na naslov Kinološke zveze Slovenije. Skladno z novimi “Standing orders FCI” je obvezna navedba pasem, ki jih nameravate vzrejati. Vlogo bomo posredovali na FCI v potrditev. Ko bomo s strani FCI prejeli potrjeno vaše ime psarne, vam bomo poslali položnico za plačilo registracije psarne. Po prejetju plačila je vaša registracija psarne uspešna in boste prejeli kartonček o registraciji.


Zgornji vlogi za vpis psa v Slovensko rodovno knjigo priložite originalni izvozni (EXPORT) rodovnik (vsebovati mora vaše podatke ter mikročip psa) ter fotokopijo članske izkaznice društva ali kluba, ki je član Kinološke zveze Slovenije ter pošljete na naslov KZS. Ko vlogo prejmemo, psa zavedemo v rodovno knjigo in na obstoječi izvozni rodovnik vašega psa/psice zavedemo številko vpisa v Slovensko rodovno knjigo. Ko je rodovnik podpisan s strani vodje rodovne knjige, boste po elektronski pošti (če ste jo na vlogi navedli), prejeli račun za opravljeno storitev. Ko je račun poravnan, vam rodovnik pošljemo priporočeno po pošti. V kolikor elektronske pošte niste navedli, vam bomo rodovnik poslali nazaj po povzetju.


Če ste izgubili rodovnik ali vam je bil odtujen, lahko na zgornjem obrazcu vložite prošnjo za izdajo duplikata rodovnika in jo pošljete na naslov KZS. Vaš originalni rodovnik bodo najprej preklicali v uradnem glasilu Kinološke zveze Slovenije, Kinolog. 10 dni po objavi v reviji Kinolog vam bodo izdali duplikat rodovnika.