DOMOV

POSODOBITVE IN NOVICE
Vsem članom kluba sporočamo, da je z dnem 1. 1. 2020 članarina v višini 30 € in družinska  40 €. Plačila naj se nakažejo na naš tansakcijski račun po 1. 1. 2020.
Pri plačilu članarine je potrebno navesti pripis namena: Ime in priimek člana + članarina 2020.