DOMOV

POSODOBITVE IN NOVICE


 • URNIK po pasmah za jesenski vzrejni pregled, ki bo 26. 9. 2020 na KD Trbovlje.


 • URNIK po pasmah za VZREJNI PREGLED, ki bo 21. 6. 2020.


 • VZREJNI PREGLED z oceno zunanjosti bo 21. 6. 2020 na Kinološkem društvu Trbovlje, Pod Ostrim vrhom 31a. Navodila glede prijave sledijo v naslednjih dneh.


PRIJAVA ZA PODALJŠANJE VZREJNEGA DOVOLJENJA NAJ VSEBUJE:

 1. Čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami v celoti izpolnjen VZREJNI LIST.
 2. VZREJNO KNJIŽICO.
 3. KOPIJO RODOVNIKA Z OBEH STRANI.
 4. NOVE veterinarske izvide, če so za pasmo določeni (glej vzrejni pravilnik).
 5. Fotokopijo članske izkaznice z nalepko za tekoče leto.
 6. Potrdilo o plačilu vzrejnega pregleda (20,40 €) na klubski trr.
 7. Vse skupaj po NAVADNI POŠTI pošljete na naslov Nina Dora Kropivnik, Lobček 12, 1290 Grosuplje.

 • Specialna razstava, ki bi po prvotnem planu morala biti 18. aprila 2020 in je bila nato prestavljena na 27. junij 2020, je ODPOVEDANA. Hvala za razumevanje. Upamo, da se vidimo na Rogli. / Specialty show, that was planned to be on 18th of April 2020 and was later rescheduled to 27th of July 2020, is CANCELED. Thank you for understanding. We hope to see you on Rogla.

 • Obveščamo vas, da je skupaj z mednarodnima razstavama CACIB Maribor in CACIB Pohorje 2020, prestavljena tudi naša Specialna razstava za pritlikave pasme in kodre. Predviden nov datum je 27. 6. 2020. / We would like to inform you that together with the international dog shows CACIB Maribor and CACIB Pohorje 2020 our Specialty show for toy breeds and poodles will be postponed. The new date for the show will probably be the 27th of June 2020.

 • VZREJNI PREGLED Z OCENO ZUNANJOSTI, ki bi moral biti 5. 4. 2020, JE ODPOVEDAN! V najkrajšem možnem času bomo objavili nov datum in lokacijo našega vzrejnega pregleda. Prosimo, da spremljate novice na naši spletni strani ali na strani facebook / dogodek.
 • Prijave za EDS 2020 ter Evropsko specialno razstavo za pasme IX. FCI skupine (brez tibetanskih pasem) v Celju so ODPRTE / Entries for EDS 2020 and European specialty show for the breeds of the IX. FCI group (without tibetan breeds) are OPEN.Vsem članom kluba sporočamo, da je z dnem 1. 1. 2020 članarina v višini 30 € in družinska  40 €. Plačila naj se nakažejo na naš tansakcijski račun po 1. 1. 2020.
Pri plačilu članarine je potrebno navesti pripis namena: Ime in priimek člana + članarina 2020.