VZREJNI PREGLED


VZREJNI PREGLED Z OCENO ZUNANJOSTI, ki bi moral biti 5. 4. 2020, JE ODPOVEDAN! V najkrajšem možnem času bomo objavili nov datum in lokacijo našega vzrejnega pregleda. Prosimo, da spremljate novice na naši spletni strani ali na strani facebook / dogodek.OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN VZREJNI PREGLED ZA PASME IX. FCI SKUPINE (RAZEN ZA TIBETANSKE PASME)

Spomladanski vzrejni pregled z oceno zunanjosti bo 5. 4. 2020 na hipodromu Vrbljene, Vrbljene 57, 1292 Ig, s pričetkom ob 9. uri.

Jesenski vzrejni pregled z oceno zunanjosti bo 26. 9. 2020 na Kinološkem društvu Trbovlje, Pod Ostrim vrhom 31a, spričetkom ob 9. uri.

Okvirni urnik po pasmah bo objavljen na spletni strani.


PRIJAVA NA VZREJNI PREGLED NAJ VSEBUJE:

 1. Čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami v celoti izpolnjen VZREJNI LIST.
 2. KOPIJO RODOVNIKA Z OBEH STRANI (na rodovniku mora biti vpisan lastnik psa). Uvoženi psi morajo biti vpisani v slovesko rodovno knjigo in imeti SLR številko ter biti označeni – čipirani v državi, kjer so se skotili.
 3. Kopiji DVEH OCEN z razstav v Sloveniji (v kolikor ju imate) ali kopijo ene ocene s specialne razstave SKPP (z oceno najmanj dobro). OCENO ZUNANJOSTI lahko pridobite neposredno pred vzrejnim pregledom.
 4. Zahtevani ZDRAVSTVENI IZVIDI za vašo pasmo, ki jih morate opraviti (pregled oči in pogačic je možno narediti tudi na vzrejnem pregledu).
 5. Fotokopijo članske izkaznice z nalepko za tekoče leto (nečlani plačajo dvojno pristojbino, lahko pa se včlanite tudi na samem dogodku).
 6. Potrdilo o plačilu na klubski Trr: Nova Kreditna banka Maribor, podružnica Maribor: SI56 04173 0000 805 488 (plačati je možno tudi na dan vzrejnga pregleda).
 7. Vse skupaj po navadni pošti pošljete na klubski naslov: SKPP, Cigonca 19, 2320 Slovenska Bistrica.

PRIJAVA ZA PODALJŠANJE VZREJNEGA DOVOLJENJA NAJ VSEBUJE:

 1. Čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami v celoti izpolnjen VZREJNI LIST.
 2. VZREJNO KNJIŽICO.
 3. KOPIJO RODOVNIKA Z OBEH STRANI.
 4. NOVE veterinarske izvide, če so za pasmo določeni (glej vzrejni pravilnik).
 5. Fotokopijo članske izkaznice z nalepko za tekoče leto.
 6. Potrdilo o plačilu vzrejnega pregleda (20,40 €) na klubski trr.
 7. Vse skupaj po NAVADNI POŠTI pošljete na naslov Nina Dora Kropivnik, Lobček 12, 1290 Grosuplje.

vzrejni pregled: 20,40€
telesna ocena: 17,90€
pregled oči in pogačic: 25€
pregled pogačic pri dolgodlakih in kratkodlakih čivavah: 10€
pregled oči: 20€
članarina: 30€ (družinska 40€)

Transakcijski račun:
Nova Kreditna banka Maribor, podružnica Maribor: SI56 0417 3000 0805 488


Zdravstveni pregledi:

V VZREJNEM PRAVILNIKU je objavljena shema (po pasmah) obveznih in priporočenih zdravstvenih pregledov.

Pri pasmah, za katere se zahteva pregled pogačic, je pregled obvezen pred pridobitvijo vzrejnega dovoljenja pri pooblaščenih veterinarjih: Zlata Čop, Milan Matko, Anton Lavrenčič, Bojan Zorko, Klinika za male živali Maribor – Iztok Valentinčič, Tadej Zemljič, Tomaž Miklavžin. Pregled pogačic je trajen in ga je možno opraviti tudi na dan vzrejnega pregleda.

Pri pasmah, za katere se zahteva pregled oči, je pregled obvezen pred pridobitvijo vzrejnega dovoljenja pri pooblaščenih veterinarjih: Zlata Čop, Tadej Zemljič, Sabina Bajc Piškur. Pregled oči velja dve leti in ga je možno opraviti na dan vzrejnega pregleda.

Za kavalirje, king Charles španjele in čine je obvezen tudi pregled srca (osluškovanje in klinični pregled) pri pooblaščenih veterinarjih: Aleksandra Domanjko Petrič, Igor Firm in Klinika Trstenjak Zajc. Psi, pri katerih bo na preventivnem pregledu ugotovljen šum na srcu, morajo opraviti dodatni kardiološki pregled z ultrazvokom. Pregled srca je veljaven dve leti.

Za kavalirje in king Charles španjele je priporočen pregled za siringomielijo.

Za velike (kraljeve) kodre je obvezno slikanje kolkov po 12. mesecu starosti.

Na vzrejnem pregledu bo prisoten tudi veterinar, pri katerem boste s svojimi psi lahko opravili veterinarska pregleda oči in pogačic, ki sta pogoj za pridobitev vzrejnega dovoljenja. V kolikor imate ta pregleda že opravljena, vas prosimo, da fotokopiji izvidov pošljete skupaj s prijavo na vzrejni pregled.


Prijave pošljite na naslov: Slovenski klub za pritlikave pasme, Cigonca 19, 2310 Slovenska Bistrica, najpozneje 10 dni pred vzrejnim pregledom. Sprejemale se bodo samo popolne prijave, poslane z navadno pošto! Zraven dopišite svoj email naslov, da vam pošljemo potrditev. Informacije glede prijav na vzrejne preglede: 041 739 714.

Pes mora biti čipiran in redno cepljen proti steklini v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. S seboj prinesite tudi knjižico o cepljenjih (modra knjižica), originalni rodovnik in osebno knjižico psa (če jo imate).

Za dodatne splošne informacije lahko pokličete na 041 739 714 (Alenka Prosenak), za informacije glede pasemskih posebnosti in zdravstvenih pregledov pa člane vzrejne komisije pristojne za določeno pasmo.Opravljeni vzrejni pregledi